Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Vyšetření pro řidičský průkaz 350 Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 200 Kč
Propíchnutí ušních boltců 200 Kč
Vyšetření pro vstup do zaměstnání 300 Kč
Aplikace nepoviných očkovacích látek 100 Kč
Vyšetření pro zbrojní pas 300 Kč
Potvrzení přihlášky na SŠ 100 Kč
Potvrzení přihlášky na VOŠ, VŠ 150 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí a MŠ 100 Kč
Potvrzení přihlášky pro letní tábory a mimoškolní aktivity 100 Kč
Letní brigády 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
Zpráva pro pojišťovnu o úrazu 300 Kč
Bolestné 300 Kč
Ztížené společenské uplatnění 300 Kč
Periodické prohlídky (svářecí, řid. z povolání, sportovci, apod.) 300 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky 250 Kč
Administrativní úkon   50 Kč
Doplatek - očkování částečně hrazené z veřejného pojištění:
Prevenar13

500 Kč
1 kopie   a 4     5 Kč