Ordinační doba
Pondělí  8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Úterý  8:00 - 11:30 12:00 - 13:30
Středa 10:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Čtvrtek  8:00 - 11:30 12:00 - 14:00
Pátek  8:00 - 11:00 11:00 - 12:00 objednaní
  • Všechna vyšetření jsou na předchozí  telefonické objednání, termín a čas objednání, prosíme, dodržujte.
  • Pokud nemůžete přijít na čas objednání, včas se přeobjednejte.
  • Poslední pacient 15 minut před koncem ordinační doby.
  • Posudky zdravotní způsobilosti na letní tábory, soustředění, řidičské průkazy, sportovní prohlídky, brigády ... může vystavit pouze registrující lékař!, proto si je prosím  vyřiďte včas.

INFORMACE PRO PACIENTY A RODIČE
----------------------------------------------------------------
Doporučení pro ordinace praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 386 354 508). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě s lékařem)
5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.
6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.
9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020
------------------------------------------------------------------

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKU:
Od 1.5.2020  je možné nechat očkovat děti narozené po 1.11.2019 proti meningokoku typu B ( očkovací látky Bexero ) z veřejného zdravotního pojištění, nutné zahájit očkování do věku 5 měsíců + 30 dní ve schématun 2 + 1.

Od 1.5.2020 je možné nechat očkovat děti narozené po 1.5.2018 proti meningokoku typu A,C,W,Y ( očkovací látka Nimenrix inj ) z veřejného zdravotního pojištění, nutné provést očkování do 24 měsíce věku.

V případě zájmu nás kontaktujte.


NYNÍ DOVOLENOU NEMÁME
Zástup v době naší dovolené:
MUDr.
Petra Brossaud od 8:00 - 11:00h (dle jejích ordinačních hodin), pouze v akutních případech a po telefonickém objednání.

https://www.brossaud.cz/node#content
-------------------------------------------