Důležité kontakty

Záchranná služba    155

LSPP - České Budějovice
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost v budově dětského oddělení
Nemocnice České Budějovice,a.s., vchod z ulice L. B. Schneidera.
Tel.: 387 878 002
Ordinační doba: pondělí - pátek 17:00 - 22:00 hodin
soboty, neděle, svátky 9:00 - 21:00 hodin

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami,
volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402. 
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady
- Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431